Sunday, 3 February 2013

தேடலும் பயணமும் கவிதையும்

All the travel & Search
தேடலும் பயணமும் கவிதையும்

எல்லா தேடல்களையும் பயணமாகவும்
எல்லா பயணங்ளையும் தேடலாகவும் கொள்வது
கவித்துவமாக எளிதாக உள்ளது.