Tuesday, 1 November 2016

ஓஹ். ப்ரூ எலுமிச்சங்கா ஊறுகா
அப்பா அது என்னப்பா Bru ஊறுகா?

டே டே டேய், வேணாண்டா. அது உள்ள இருக்குறது எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாடா. Bru பாட்டில்ல போட்ருக்காங்க.

ஓஹ். ப்ரூ எலுமிச்சங்கா ஊறுகாயா??...அப்ப சரி.😈🙅👘

😄😱😨😝🙆🙋🙌

#ஒமஎகாஎஉதெ #அஜய்பாறைகள்

No comments:

Post a Comment