Sunday, 27 November 2016

குட். நவ் ட்டெல் மீ, வாட் இஸ் யுவர் மதர்'ஸ் நேம்?

அ: ஹேய், வாட் இஸ் யுவர் நேம்?

அ: அ

அ: நோ நோ. வாட் டிட் ஐ ட்டெல் யூஉஉ? ஸே இன் ஃபுல் சென்ட்டன்ஸ். வாட் இஸ் யுவர் நேம்?

அ: மை நேம் இஸ் அ

அ: குட். வாட் இஸ் யுவர் மதர்'ஸ் நேம்?

அ: அம்மா!

அ: ஒஹ்ஃப்ஓ.....ஓகே. வாட் இஸ் மை நேம்.?

அ: மை நேம் இஸ் அ.

அ: ஹ்ம்ம்.....மை மைஐ நேம்..டெல் மீ, வாட் இஸ் மைஐ நேம்?

அ: மை நேம் இஸ் அ.

அ: குட். நவ் ட்டெல் மீ, வாட் இஸ் யுவர் மதர்'ஸ் நேம்?

அ: அம்மா!

அ: ம்ஹ்கூம். வாட் இஸ் யுவர் ஃபாதர்'ஸ் நேம்?

அ: அப்பாஆ.

அ: வாட் ஈஸ் ஹிஸ் நேஏம்.? நேம் நேம்.

அ: 'அ' அப்பா!

அ: 😤😭😫😩😴

#ஒமஎகாஎஉதெ
#அ^3பாறைகள்

No comments:

Post a Comment