Thursday, 10 March 2016

அ..ஆங் அப்புறம் தலைப்ப மாத்தியாச்சு!!


அ..ஆங் அப்புறம் தலைப்ப மாத்தியாச்சு!!

ஆம், போன இடுகையோட தலைப்ப மாத்தியாச்சு. அவ்ளோதான். 
மத்தபடி ஏ, எ, எ போன்றவற்றிற்கு அங்கு சென்று பார்த்துக் கொள்ளவும்.

ஓம் ஓம் அவ்வாறே ஆகுக!!

No comments:

Post a Comment